1.
Vyberte si smer
>> 2.
Zvoľte si certifikáciu
>> 3.
Zapíšte sa na kurz

3 kroky k Apple certifikácii